Προσχολική ηλικία: μαθαίνοντας Μαθηματικά με το ντόμινο!

Το ντόμινο είναι ένα κλασικό, εύκολο και διασκεδαστικό παιχνίδι για τα νήπια. Τα Συνεχίστε την ανάγνωση Προσχολική ηλικία: μαθαίνοντας Μαθηματικά με το ντόμινο!